Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες. Επαναδιατυπώστε τις
με ορθό τρόπο.
1. Αν Μ < N τότε Μ mod N = 0
2. Το διάγραμμα ροής ενός αλγόριθμου ξεκινά με ένα κύκλο.
3. Η εντολή Ενάλλαξε αντιμεταθέτει το περιεχόμενο δύο μεταβλητών.
4. Η εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη είναι ένα παράδειγμα
    προβλήματος απόφασης.
5. Η γλώσσα JAVA είναι ιδανική για την εισαγωγή στον προγραμματισμό
    μικρών μαθητών.

Απαντήσεις

1. Αν Μ < N τότε Μ mod N = Μ
2. Το διάγραμμα ροής ενός αλγόριθμου ξεκινά με μια έλλειψη.
3. Η εντολή Αντιμετάθεσε αντιμεταθέτει το περιεχόμενο δύο
    μεταβλητών.
4. Η εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη είναι ένα παράδειγμα
    προβλήματος βελτιστοποίησης.
5. Η γλώσσα LOGO είναι ιδανική για την εισαγωγή στον
    προγραμματισμό μικρών μαθητών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου