Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο μέσος όρος ύψους των μαθητών μιας τάξης είναι
    πραγματικού τύπου.
2. Ο λογικός τύπος περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ και
    ΨΕΥΔΗΣ.
3. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε
    λειτουργία.
4. Μια διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσα από
    μια εντολή ΓΡΑΨΕ.
5. Στατικές δομές + Δυναμικές δομές = Προγράμματα

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου