Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει το
παρακάτω  σύνολο εντολών και γιατί;
     Αλγόριθμος ΕΛ
     Διάβασε Χ
     Όσο Χ <= 100 επανάλαβε
          Εμφάνισε (Χ+3)/(Χ-31)
          Διάβασε Χ
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε Υ+Χ
     Τέλος ΕΛ

Απάντηση

Καθοριστικότητα, γιατί αν Χ = 31 η παράσταση (Χ+3)/(Χ-31)
δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Είσοδος, γιατί η μεταβλητή Υ δεν έχει πάρει τιμή από πουθενά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου