Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η γλώσσα μηχανής έχει υψηλή ___________.
2. Οι γλώσσες ____________ δίνουν τη δυνατότητα στο
    χρήστη να υποβάλλει ερωτήσεις στο σύστημα και
    να ανακτά τις πληροφορίες που χρειάζεται από
    μια βάση δεδομένων.
3. Μια παράμετρος είναι μια ειδική μορφή _______.
4. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνει το έργο του μέσα σε
     _________ χρόνο.
5. Κάθε συνάρτηση μπορεί να μετατραπεί σε _________
    αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει.


Απαντήσεις

1. μεταφερσιμότητα
2. ερωταπαντήσεων
3. μεταβλητής
4. πεπερασμένο
5. διαδικασίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου