Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ποια είναι η τελική τιμή;

Θεωρήστε ένα ακέραιο πίνακα Α[12, 3] που περιέχει
περιττές τιμές. Πόσες φορές θα τυπωθεί η
λέξη 'τεστ' μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών;
       Για κ από 100 μέχρι (Α[1,2]+Α[2,1]) mod 2  με_βήμα -1
             Εμφάνισε 'τεστ'
       Τέλος_επανάληψης

Απάντηση

 Αφού όλες οι τιμές του Α είναι περιττές, το άθροισμα
 Α[1,2]+Α[2,1] θα είναι άρτιο και κατά συνέπεια
      (Α[1,2]+Α[2,1]) mod 2  = 0
 Άρα η λέξη 'τεστ' θα εμφανιστεί:
      (0-100) div (-1) + 1 = 100 div 1 + 1 = 100+1 = 101 φορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου