Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας

1) Πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πίνακα για την
    επεξεργασία κάποιων τιμών εισόδου ;

Απάντηση

Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πίνακα όταν δεν
γνωρίζουμε ούτε το ακριβές πλήθος ούτε το ανώτερο
δυνατό πλήθος των τιμών εισόδου.

2) Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για μια συνάρτηση;

Απάντηση

* Πρέπει να υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα.
* Μέσα στο σύνολο των εντολών της δεν περιλαμβάνονται
   εντολές εισόδου - εξόδου (ΔΙΑΒΑΣΕ, ΓΡΑΨΕ)
* Πρέπει να υπάρχει μια μόνο εντολή εκχώρησης στο
   όνομα της συνάρτησης. Αν ο υπολογισμός απαιτεί
   τη χρήση κάποιας επανάληψης ή περισσότερων από
   μιας εντολών εκχώρησης, χρησιμοποιούμε μια
   βοηθητική μεταβλητή και στο τέλος εκχωρούμε
   το περιεχόμενό της στο όνομα της συνάρτησης.

3) Ποιες λειτουργίες επί των δομών δεδομένων δεν
    μπορούν να γίνουν σε ένα πίνακα και γιατί;

Απάντηση

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η διαγραφή. Ο πίνακας
είναι μια στατική δομή δεδομένων και το πλήθος
των κόμβων (στοιχείων) της δεν μπορεί ούτε να
αυξηθεί ούτε να ελαττωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου