Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με  σωστό τρόπο
1. Τα προβλήματα διακρίνονται σε δομημένα, ημιδομημένα
    και αδόμητα, με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεων
    τους.
2. Οποτεδήποτε καλείται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση
    επιστροφής του απωθείται από τη στοίβα χρόνου
    εκτέλεσης.
3. Σ' ένα διάγραμμα ροής, η εντολή εκχώρησης
    παριστάνεται με ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο.
4. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν
    διάσπαρτες θέσεις της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Τα προγράμματα σε γλώσσα BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια συμβολομεταφραστή.Απαντήσεις

1. Τα επιλύσιμα προβλήματα διακρίνονται σε δομημένα,
    ημιδομημένα  και αδόμητα, με κριτήριο το βαθμό δόμησης
    των λύσεων τους.
2. Οποτεδήποτε καλείται ένα υποπρόγραμμα, η διεύθυνση
    επιστροφής του ωθείται στη  στοίβα χρόνου
    εκτέλεσης.
3. Σ' ένα διάγραμμα ροής, η εντολή εκχώρησης
    παριστάνεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
4. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν
    συνεχόμενες θέσεις της κύριας μνήμης του υπολογιστή.
5. Τα προγράμματα σε γλώσσα BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια διερμηνευτή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου