Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ο οπτικός προγραμματισμός απαιτεί τη χρήση μιας
    συμβολικής γλώσσας προγραμματισμού.
2. Τα αρχεία εγγραφών είναι δυναμικές δομές
     δεδομένων της δευτερεύουσας μνήμης.
3. Ο πίνακας Α[4, 4, 4] είναι τετραγωνικός.
4. Το πρόβλημα υπολογισμού της περιμέτρου
    ενός ρόμβου είναι δομημένο.
5. Μια συνάρτηση μπορεί να μην έχει καθόλου
    παραμέτρους.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Σ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου