Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1. Ένα πρόβλημα απόφασης
     Α. μπορεί να είναι άλυτο
     Β. είναι πάντοτε επιλύσιμο
     Γ. μπορεί να έχει προφανή λύση
     Δ. είναι σίγουρα και δομημένο

2. Αν χρησιμοποιήσουμε φυσική γλώσσα κατά βήματα
    για τη συγγραφή ενός αλγορίθμου, κινδυνεύουμε να
    παραβιάσουμε το κριτήριο της:
    Α. αποτελεσματικότητας
    Β. καθοριστικότητας
    Γ. περατότητας
    Δ. εξόδου

3. Μια δομή επανάληψης
    Α. εκτελείται τουλάχιστον μια φορά
    Β. είναι ιδανική για την εύρεση του μεγίστου
        δύο αριθμών
    Γ. χρησιμοποιείται σπάνια σε επεξεργασίες
        πινάκων
    Δ. αποκαλείται και βρόχος

4. Οι στατικές δομές δεδομένων
    Α. αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα μνήμη
    Β. κάνουν δυναμική διαχείριση της κύριας μνήμης
    Γ. είναι δυσκολότερες στη χρήση τους από τις
        δυναμικές δομές
    Δ. περιορίζουν τις δυνατότητες των προγραμματιστών.

Απάντηση

1. Α
2. Β
3. Δ
4. Δ


    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου