Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τον αλγόριθμο;
1. Εκτελείται στον υπολογιστή.
2. Είναι γραμμένος σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
3. Μπορεί να γραφεί σε ψευδογλώσσα.
4. Είναι ένας μηχανισμός παραγωγής πληροφοριών.
5. Επιλύει μόνο μαθηματικά προβλήματα.
6. Έχει αυστηρά καθορισμένες εντολές.
7. Οι εντολές του μπορεί να επαναλαμβάνονται για πάντα.
8. Ικανοποιεί τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της
    εξόδου.

Απαντήσεις

3, 4, 6, 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου