Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Λογικό διάγραμμα


Διατυπώστε τον αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα που
αντιστοιχεί στο παραπάνω διάγραμμα.

Λύση

Αλγόριθμος Ασκ
Διάβασε Α, Β, Γ
Αν Α > Β^2 τότε
    Εμφάνισε Α^Β-Γ
αλλιώς_αν Α < Β^2 τότε
    Εμφάνισε Β^Α-Γ
αλλιώς
    Εμφάνισε Α, Β^2, Γ-1
Τέλος_αν
Τέλος Ασκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου