Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η πιο απλή αλγοριθμική δομή είναι η __________.
2. Η ύψωση στη δύναμη είναι ένας _______ τελεστής.
3. Η σύγκριση ανάμεσα σε αλφαριθμητικά δεδομένα
    γίνεται με βάση την _________ σειρά.
4. Ο __________ τύπος περιλαμβάνει τις τιμές
    ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ.
5. Μέσα σε μια συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της
    εντολής ΓΡΑΨΕ ή ________.


Απαντήσεις

1. ακολουθιακή
2. αριθμητικός
3. αλφαβητική
4.  λογικός
5. ΔΙΑΒΑΣΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου