Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Οι τρισδιάστατοι πίνακες είναι μια μορφή πολυδιάστατων
    πινάκων.
2. Η στοίβα χρόνου εκτέλεσης χρησιμοποιείται από το
   μεταγλωττιστή προκειμένου να διαχειρίζεται τις
   κλήσεις και τις επιστροφές των υποπρογραμμάτων.
3. Η μέθοδος της φυσσαλίδας μπορεί να εφαρμοστεί
   μόνο σε ταξινομημένους πίνακες.
4. Η εντολή Αντιμετάθεσε επιτρέπει την αντιμετάθεση
   του περιεχομένου δύο μεταβλητών.
5. Για να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο
    χρησιμοποιούμε την εντολή Δεδομένα.Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου