Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Κάθε πίνακας έχει μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο.
2. Μια διαδικασία μπορεί να κληθεί και μέσα από μια συνάρτηση.
3. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα μπορεί να είναι και αδόμητο.
4. Η γλώσσα C είναι ιδανική για την εισαγωγή μικρών μαθητών
    στον προγραμματισμό.
5. Ένα λογικό διάγραμμα είναι γραμμένο σε μια γλώσσα
    προγραμματισμού.Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου