Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η συγχώνευση είναι μια λειτουργία επί των δομών
    δεδομένων που αποτελεί το αντίστροφο του _______.
2. Ο _________ πίνακας έχει τουλάχιστον δύο γραμμές και
    τουλάχιστον δύο στήλες.
3. Τα στοιχεία ενός πίνακα καταλαμβάνουν ________
    θέσεις στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4. Ο ______ είναι προσδιορίζει τη θέση ενός στοιχείου
    στον πίνακα.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας μπορεί να θεωρηθεί ως
    μονοδιάστατος που τα στοιχεία του είναι ________
    πίνακες.


Απαντήσεις

1. διαχωρισμού
2. δυσδιάστατος
3. συνεχόμενες
4. δείκτης
5. μονοδιάστατοιΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου