Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κυκλώστε τη σωστή επιλογή

1. Το μέγιστο στοιχείο στον ταξινομημένο πίνακα
    Α[90] είναι:
    α. το Α[1]
    β. το Α[90]
    γ. το Α[45]
    δ. το Α[1] ή το Α[90]

2. Ένας τετραγωνικός πίνακας
    α. έχει τρεις κύριες διαγωνίους
    β. έχει περισσότερες γραμμές από στήλες
    γ. είναι πάντοτε αριθμητικού τύπου (ακέραιου
        ή πραγματικού)
    δ. έχει τόσες γραμμές όσες και στήλες 

3. Ο δυσδιάστατος πίνακας Α[11, 10]
    α. έχει δύο τουλάχιστον μέγιστα στοιχεία
    β.  έχει ένα τουλάχιστον ελάχιστο στοιχείο
    γ.  έχει 110 στοιχεία ίδιου τύπου
    δ. έχει  21 στοιχεία ίδιου τύπου

4. Ο πίνακας Α[11, 2, 3] είναι:
    α. τετραδιάστατος
    β. δυσδιάστατος, με βάθος 3
    γ. τρισδιάστατος 
    δ. μονοδιάστατος

5. Ο πίνακας :
    α. αποθηκεύει τα στοιχεία του σε συνεχόμενες
        θέσεις της δευτερεύουσας μνήμης
    β. είναι μια δυναμική δομή δεδομένων
    γ. είναι μια μορφή αρχείου
    δ. περιορίζει τις δυνατότητες του προγράμματος

Απαντήσεις

1. δ
2. δ
3. γ
4. γ
5. δ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου