Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η δυαδική αναζήτηση είναι ο λιγότερο αποδοτικός
   τρόπος αναζήτησης τιμής σε πίνακα.
2. Όταν το βήμα μεταβολής είναι 1 σε μια
    Για..από..μέχρι παραλείπεται.
3. Η μέθοδος ταξινόμησης που επιλέγουμε εξαρτάται
    και από την αρχική διάταξη των στοιχείων του
    πίνακα.
4. Τα στοιχεία ενός πίνακα συχνοτήτων είναι
    μετρητές ιδιότητας.
5. Στους εμφωλευμένους βρόχους, ο βρόχος που
    βρίσκεται εξωτερικά ολοκληρώνεται πρώτος.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου