Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Κάθε αλγόριθμος υλοποιεί μια επεξεργασία δεδομένων.
2. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει είτε κατά αύξουσα είτε κατά
    φθίνουσα σειρά.
3. Η εντολή Για..από..μέχρι έχει πάντοτε βήμα μεταβολής
    θετικό ή μηδέν.
4. Το κριτήριο της καθοριστικότητας  παραβιάζεται όταν
    η εντολή δεν είναι απλή και άμεσα εκτελέσιμη.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία
    δημιουργίας αλγορίθμων.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου