Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι
    _______ εκτελέσιμες.
2. Το πεδίο που ταυτοποιεί μια εγγραφή ονομάζεται
    _______ κλειδί.
3. Το φαινόμενο της __________ εκδηλώνεται όταν
    κάνουμε ώθηση σε μια γεμάτη στοίβα.
4. Για να υλοποιήσουμε μια ουρά χρειαζόμαστε
    ένα μονοδιάστατο πίνακα και δύο _____.
5. Ένα υποπρόγραμμα εκτελεί ______ έργο.

Απαντήσεις

1. άμεσα
2. πρωτεύων
3. υπερχείλισης
4. δείκτες
5. αυτόνομο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου