Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η εντολή ΓΡΑΨΕ "1+3" εμφανίζει την τιμή 4 στην οθόνη.
2. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ Χ μπλοκάρει προσωρινά την εκτέλεση
    του προγράμματος μέχρι να δοθεί μια ακέραια τιμή από
    το πληκτρολόγιο.
3. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά στηρίζεται
    στη λειτουργία της ολίσθησης.
4. Ο τελεστής της διαίρεσης στη ΓΛΩΣΣΑ είναι ο  :
5. Η δήλωση του τύπου των μεταβλητὠν σ' ένα αλγόριθμο
    είναι υποχρεωτική.


 

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου