Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του θετικού
     ακεραίου Ν με το 4 είναι μικρότερο ή ίσο του ____.
2.  Μια συνάρτηση που ελέγχει αν κάτι ισχύει ή όχι
     είναι ________ τύπου.
3. Η διαδικασία μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο
    των _________ παραμέτρων, εφόσον αυτές είναι
    μεταβλητές.
4. Στην εντολή ________ η μεταβλητή και η
    έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
5. Η σειριακή αναζήτηση είναι λιγότερα
    αποδοτική μέθοδος από τη ______ αναζήτηση.

Απαντήσεις

1. 3
2. λογικού
3. πραγματικών
4. εκχώρησης
5. δυαδική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου