Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
1. Οι πίνακες περιορίζουν τις _______ του προγράμματος.
2. _______ παράμετροι είναι οι παράμετροι που δίνονται
    κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.
3. Για να προσδιορίσουμε το στοιχείο ενός τρισδιάστατου
    πίνακα απαιτούνται τρεις _____.
4. Κάθε δυσδιάστατος πίνακας μπορεί να θεωρηθεί ως
    μονοδιάστατος πίνακας που τα στοιχεία του είναι
    __________ πίνακες
5. Ένας ατέρμων βρόχος παραβιάζει το κριτήριο της
    _________,Απαντήσεις

1. δυνατότητες
2. Πραγματικές
3. δείκτες
4. μονοδιάστατοι
5. περατότητας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου