Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο λογικός τελεστής DIV έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από τον τελεστή -.
2. Η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με
   πολλαπλασιασμό με το 4.
3. Ένα άλυτο πρόβλημα αποκλείεται να είναι και αδόμητο.
4. Κάθε υποπρόγραμμα έχει ακριβώς μια είσοδο και
    ακριβώς μια έξοδο.
5. Το μέγεθος της μνήμης ενός πίνακα καθορίζεται κατά
    τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου