Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Η δυαδική αναζήτηση είναι μέθοδος ταξινόμησης
    πίνακα.
2. Μια συνάρτηση δε γνωρίζει τις τυπικές παραμέτρους της.
3. Η δομή επιλογής είναι μια αλγοριθμική διαδικασία.
4. Οι πληροφορίες σ' ένα πρόβλημα γίνονται αντιληπτές
    με μια από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
5. Η δομή επανάληψης αποκαλείται και ανακύκλωση.Απαντήσεις

1. Η δυαδική αναζήτηση είναι μέθοδος αναζήτησης
    μιας τιμής μέσα σε ταξινομημένο πίνακα.
2. Μια συνάρτηση δε γνωρίζει τις πραγματικές παραμέτρους
    της.
3. Η δομή επιλογής είναι μια αλγοριθμική συνιστώσα.

4. Τα δεδομένα σ' ένα πρόβλημα γίνονται αντιληπτές
    με μια από τις ανθρώπινες αισθήσεις.
5. Η δομή επανάληψης αποκαλείται και βρόχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου