Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (Β > 10) Ή (Β = 10)  =  Β ____ 10
2.  (Β < 10) Ή (Β > 10) = Β ____ 10
3.  Η τιμή ΑΛΗΘΗΣ είναι μια λογική ______.
4.  e = _____
5.  Αν Χ ='δοκιμή' τότε η μεταβλητή Χ είναι
     ________.

Απαντήσεις

1. >=
2. < >
3. σταθερά
4. E(1)
5. αλφαριθμητική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου