Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Κάθε τετραγωνικός πίνακας έχει δύο κύριες
    διαγωνίους.
2. Μια συνάρτηση που δεν επιστρέφει κανένα αποτέλεσμα
    δεν έχει τύπο.
3. Η γλώσσα C είναι ιδανική για τη δημιουργία λειτουργικών
    συστημάτων.
4. Τα προβλήματα που έχουν μία και μοναδική λύση
    χαρακτηρίζονται ημιδομημένα.
5. Οι συναρτήσεις δεν μπορούν να αλλάξουν το
    περιεχόμενο των πραγματικών παραμέτρων τους.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου