Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι _______ γλώσσες.
2. Η ιεραρχική ______ είναι μια μεθοδολογία ανάλυσης
    των προβλημάτων από πάνω προς τα _____.
3. Οι γλώσσες ______ επιπέδου αποκαλούνται και
    γλώσσες 3ης γενιάς.
4. Οι πίνακες _________ τις δυνατότητες του προγράμματος.
5. Η επίσκεψη ενός κόμβου προκειμένου να εξετάσουμε ή
    να τροποποιήσουμε το περιεχόμενό του αποκαλείται
    _________.


Απαντήσεις

1. τεχνητές
2. σχεδίαση, κάτω
3. υψηλού
4. περιορίζουν
5. προσπέλαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου