Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
     ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Ρ  Ή ΟΧΙ Μ
όπου Χ, Ρ, Μ λογικές μεταβλητές

Απάντηση
Έστω ότι:
     Σ = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Ρ

 Χ    Ρ     Μ    ΟΧΙ Χ       ΟΧΙ Μ         Σ             Σ  Ή ΟΧΙ Μ
 Α    Α    Α         Ψ               Ψ         Ψ             Ψ
 Α    Α    Ψ         Ψ               Α         Ψ             Α
 Α    Ψ    Α         Ψ               Ψ         Ψ             Ψ
 Α    Ψ    Ψ         Ψ               Α         Ψ             Α
 Ψ    Α    Α         Α               Ψ         Α             Α
 Ψ    Α    Ψ         Α               Α         Α             Α
 Ψ    Ψ    Α         Α               Ψ         Ψ            Ψ
 Ψ    Ψ    Ψ         Α               Α         Ψ            Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου