Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή επιλογή

1. Μια διαδικασία
    α. είναι ένα πρόγραμμα χωρίς συμβολικές σταθερές
    β. δεν μπορεί να υπολογίζει αποτελέσματα
    γ. δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια συνάρτηση
        που να επιτελεί την ίδια λειτουργία
    δ. έχει το δικό της τμήμα δήλωσης μεταβλητών και
       συμβολικών σταθερών

2. Οι αριθμητικοί τελεστές
    α. δεν έχουν καμιά απολύτως ιεραρχία
    β. έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τους
        συγκριτικούς τελεστές
    γ. αποκαλούνται και πολλαπλασιαστές
    δ. έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους
        λογικούς τελεστές

3. Οι εντολές ενός αλγορίθμου
     α. μπορεί και να μην τελειώνουν ποτέ
     β. εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο
     γ. ικανοποιούν το κριτήριο της συνάφειας
     δ. μπορεί να είναι ασαφείς και απροσδιόριστες

4. Οι τεχνητές γλώσσες
    α. χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των ανθρώπων
        μεταξύ τους
    β. δεν έχουν συντακτικό
    γ. χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του ανθρώπου
        με τον υπολογιστή
    δ. είναι δυσνόητες και δύσχρηστες

5. Ο δομημένος προγραμματισμός
    α. στηρίζεται στις δομές της ακολουθίας, επιλογής και
        επανάληψης
    β. στηρίζεται στη χρήση της εντολής GOTO
    γ. οδηγεί σε μακροσκελή προγράμματα
    δ. είναι μια τεχνική σχεδίασης λογικών διαγραμμάτων
       

Απαντήσεις

1. δ
2. δ
3. β
4. γ
5. α
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου