Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Κάθε  πρόγραμμα τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
    ΤΕΛΟΣ και το όνομα του προγράμματος.
2. Κάθε συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο
    αποτέλεσμα.
3. Μια διαδικασία δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιεί
    τα αλγοριθμικά κριτήρια.
4. Μετά από την εκτέλεση μιας εντολής Διάβασε, ένα
    τουλάχιστον δεδομένο έχει εισαχθεί στον αλγόριθμο.
5. Οι εντολές Διάβασε και Γράψε εξουδετερώνουν η
   μία την άλλη.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου