Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Καταγραφή πλήθους επαναλήψεων

Πόσες φορές εμφανίζουν τη λέξη 'ΤΕΣΤ' οι παρακάτω
εντολές;
     Διάβασε Υ
     Αρχή_επανάληψης
        Διάβασε Χ
        Για κ από Χ+1 μέχρι Υ
             Εμφάνισε 'ΤΕΣΤ'          
        Τέλος_επανάληψης
        Εμφάνισε 'ΤΕΣΤ'
     Μέχρις_ότου Α_Τ(Χ) >= 0
     Εμφάνισε 'ΤΕΣΤ'

Απάντηση

Η Μέχρις_ότου εκτελείται ακριβώς μια φορά
αφού η συνθήκη Α_Τ(Χ) >= 0 είναι Αληθής
ανεξάρτητα από την τιμή του Χ. Έτσι σίγουρα το
ΤΕΣΤ θα εμφανιστεί τουλάχιστον 2 φορές (μία
φορά θα το τυπώσει η Εμφάνισε που βρίσκεται
αμέσως μετά τη Για, και μια φορά η Εμφάνισε
που βρίσκεται έξω από τη Μέχρις_ότου).
Πάμε τώρα στη Για..από..μέχρι:
* Αν Χ+1 = Υ, δηλαδή Χ = Υ-1, θα εμφανιστεί το
   ΤΕΣΤ ακριβώς μια φορά
* Αν  Χ < Υ-1, το ΤΕΣΤ θα εμφανιστεί
     (Υ-(Χ+1)) div 1 + 1 = (Y-X-1)+1 = (Y-X) φορές
* Αν Χ > Υ-1, το ΤΕΣΤ δε θα εμφανιστεί καμία
   φορά.
Κατά συνέπεια, το συνολικό πλήθος εμφανίσεων
της λέξης ΤΕΣΤ είναι:
* 3, αν Χ = Υ-1
* Υ-Χ+2, αν Χ < Υ-1
* 2, αν Χ > Υ-1 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου