Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Μια δομή πολλαπλής επιλογής μπορεί να
    αντικατασταθεί από μια δομή απλής επιλογής
    που να επιφέρει το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.
2. Όταν το βήμα είναι 0, η περιεχόμενη ομάδα
    εντολών μιας Για..από..μέχρι εκτελείται άπειρες
    φορές.
3. Η καθοριστικότητα είναι ένας από τους τρόπους
    αναπαράστασης ενός αλγορίθμου.
4. Όταν η συνθήκη μιας Όσο..επανάλαβε είναι
    Αληθής, η περιεχόμενη ομάδα εντολών συνεχίζει
    να επαναλαμβάνεται.
5. Μια Μέχρις_ότου είναι ιδανική για έλεγχο
    ορθότητας εισερχόμενων δεδομένων και
    για την υλοποίηση προγραμμάτων που
    παρέχουν μενού λειτουργιών.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου