Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος πρέπει κάποτε να τελειώνει.
2. Οι συγκριτικοί τελεστές είναι : ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η
3. Οι συμβολικές σταθερές είναι υποχρεωτικές σε
    ένα πρόγραμμα.
4. Το πεδίο είναι μια δομή δεδομένων.
5. Τα υποπρογράμματα έχουν μία είσοδο και μία έξοδο.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου