Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για ένα τρισδιάστατο
πίνακα;
1. Μπορεί  να αντικατασταθεί από τρεις παράλληλους
    μονοδιάστατους επιφέροντας το ίδιο αλγοριθμικό
    αποτέλεσμα.
2. Η διάσχιση του γίνεται με τη βοήθεια τριων
    εμφωλευμένων Για..από..μέχρι.
3. Για να προσδιορίσουμε οποιαδήποτε στοιχείο του
    χρειαζόμαστε τρεις δείκτες.     
4. Ο τύπος των στοιχείων του μπορεί να είναι μόνο
    ακέραιος ή πραγματικός.
5. Δεν μπορεί να δοθεί ως παράμετρος σε μια
    συνάρτηση.
6. Τα στοιχεία του αποθηκεύονται σε συνεχόμενες
     θέσεις στην κύρια  μνήμη του υπολογιστή. 
7.  Για να βρούμε το συνολικό πλήθος των στοιχείων
     του πολλαπλασιάζουμε το πλήθος των γραμμών
     με το πλήθος των στηλών και στη συνέχεια
     προσθέτουμε το "βάθος" του.
8.  Μπορεί να δοθεί ως παράμετρος σε μια διαδικασία.

Απάντηση

2, 3, 6, 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου