Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Εντοπισμός λαθών

Οι παρακάτω εντολές προσπαθούν λανθασμένα
να εμφανίσουν στην οθόνη το τετράγωνο του Χ.
Εντοπίστε σε κάθε περίπτωση το λάθος και
χαρακτηρίστε το (συντακτικό ή λογικό).
1. ΓΡΑΨΕ Χ+Χ
2. ΓΡΑΨΤΕ Χ^2
3. ΓΡΑΨΕ Χ2
4. ΓΡΑΨΕ Χ*2
5. ΓΡΑΨΕ Χ ^ 2


Απαντήσεις

1. Λογικό (εμφανίζεται το διπλάσιο του Χ)
2. Συντακτικό (αντί για ΓΡΑΨΤΕ πρέπει να
    χρησιμοποιηθεί το ΓΡΑΨΕ)
3. Συντακτικό (λείπει ο τελεστής ^)
4. Λογικό (εμφανίζεται το διπλάσιο του Χ)
5. Συντακτικό (δεν επιτρέπονται τα κενά
   διαστήματα ανάμεσα στο Χ και στο 2)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου