Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Πίνακας αλήθειας

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στον παρακάτω πίνακα
αλήθειας ( Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής)
Μ              Ν        Μ  ΚΑΙ ΟΧΙ Ν      Ν Ή ΟΧΙ Μ
 Α                              Α
 Ψ            Ψ                                              
 Α                              Ψ                      

Λύση

       Μ              Ν              Μ  ΚΑΙ ΟΧΙ Ν         Ν Ή ΟΧΙ Μ
       Α            Ψ                    Α                         Ψ
       Ψ            Ψ                    Ψ                         Α
       Α             Α                    Ψ                         Α
                   

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου