Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το κριτήριο της εισόδου προβλέπει ότι ο αλγόριθμος
     δέχεται _______ ή περισσότερα δεδομένα.
2.  Αν η ΣΥΜ είναι μια συμβολική σταθερά, η εντολή
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΥΜ  ____________.
3. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου στον πίνακα
    Α[12, 6] χρειαζόμαστε _____ δείκτες.
4. Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι ένα
    _________ πρόβλημα που κατατάσσεται και στην
    υποκατηγορία των _________ προβλημάτων.
5. Η πράξη Ν mod ____ μας δίνει ως αποτέλεσμα το
    τελευταίο ψηφίο του ακέραιου Ν.


Απαντήσεις

1.κανένα (0)
2. απαγορεύεται
3. δύο
4. επιλύσιμο, δομημένων
5. 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου