Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Εξαφανίστε την GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
 5:  ΑΝ Χ <= 0 ΤΟΤΕ GOTO 10
      ΓΡΑΨΕ Χ
      ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
      GOTO 5
10: ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

Λύση

     ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΟΣΟ Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
         ΓΡΑΨΕ Χ
         ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου