Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Ο αλγόριθμος είναι μια μορφή υποπρογράμματος.
2. Τα υποπρογράμματα γράφονται αμέσως μετά το κύριο
    πρόγραμμα.
3. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενο
    των παραμέτρων της.
4. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι δεν έχουν κατ'
    ανάγκη τον ίδιο τύπο.
5. Μια διαδικασία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία
    όπως και ένα πρόγραμμα.Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου