Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ποια είναι η σωστή επιλογή;

1. ΟΧΙ ( ( Χ < > Υ) Ή (Χ > Ζ) ) =
    Α. ΟΧΙ ( Χ < > Υ) Ή ΟΧΙ (Χ > Ζ)
    Β. ΟΧΙ ( Χ = Υ) ΚΑΙ ΟΧΙ (Χ <=  Ζ)
    Γ. ( Χ = Υ) ΚΑΙ (Χ <= Ζ)
    Δ. ( Χ = Υ) Ή (Χ <= Ζ)

2. ΟΧΙ ( (Χ > 3) ΚΑΙ (Χ < 10) ) =
    Α. ΟΧΙ ( Χ > 3) ΚΑΙ ΟΧΙ (Χ < 10)
    Β. ( Χ <= 3) ΚΑΙ (Χ >= 10)
    Γ. (Χ <= 3) Ή (Χ >=10)
    Δ. ΟΧΙ ( Χ <= 3) Ή ΟΧΙ (Χ >= 10)

3.  (3*A+6) DIV 2 =
    A. 0
    B. 1
    Γ. Α+1
    Δ. Α+2

4.  (4*Α+10) MOD 2 =
     A. 1
     B. 0
     Γ. 2*Α+5
     Δ. τίποτα από τα παραπάνω

5.  Αν Χ = 5, Υ = 2 η εντολή
         Εμφάνισε  'Χ', Υ, 'Χ+Υ', Χ >= 5
     τυπώνει:
     Α.  Χ   2   Χ+Υ   Αληθής
     Β.  Χ   2   Χ+Υ   Ψευδής
     Γ.  5    2   Χ+Υ    Ψευδής
     Δ.  5    2    7        Αληθής

Απαντήσεις

1. Γ
2. Γ
3. Δ
4. Β
5. Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου