Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ένας τελεστής δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη σε πράξη.
2. Ένας πίνακας αποτελείται από 2 ή περισσότερες
    εγγραφές.
3. Όλες οι συναρτήσεις γράφονται σε ψευδογλώσσα.
4. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι επιλύσιμο ή άλυτο
    ή ανοιχτό.
5. Οι μεταβλητές είναι δομικά στοιχεία μιας γλώσσας
     προγραμματισμού.Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου