Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Όταν το βήμα _________ σε μια Για..από..μέχρι είναι 1
    παραλείπεται.
2. Μια __________ παράσταση αποτιμάται σε Αληθής
    ή Ψευδής.
3. Τα ________ κάνουν ένα πρόγραμμα πιο κατανοητό.
4. Τα ______ προβλήματα δεν είναι γνωστό ούτε αν
    λύνονται ούτε αν δεν λύνονται.
5. Τα ________ είναι μικρά σε μέγεθος και ανεξάρτητα
    μεταξύ τους.

Απαντήσεις

1. μεταβολής
2. λογική
3. σχόλια
4. ανοιχτά
5. υποπρογράμματα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου