Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Πίνακας αλήθειας

Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της παράστασης
     ΟΧΙ Χ ΚΑΙ Υ Ή ΟΧΙ Ζ

Λύση

Ας συμβολίσουμε με Α - Αληθής, Ψ - Ψευδής και
έστω Σ = ΟΧΙ Χ  ΚΑΙ Υ

Χ        Υ       Ζ    ΟΧΙ Χ      Σ    ΟΧΙ Ζ    Σ Ή ΟΧΙ Ζ
Α        Α       Α       Ψ          Ψ        Ψ              Ψ
Α        Α       Ψ       Ψ          Ψ        Α              Α
Α        Ψ       Α       Ψ          Ψ        Ψ              Ψ
Α        Ψ       Ψ       Ψ          Ψ        Α              Α
Ψ        Α       Α       Α           Α        Ψ              Α
Ψ        Α       Ψ       Α           Α        Α              Α
Ψ        Ψ       Α       Α           Ψ        Ψ             Ψ
Ψ        Ψ       Ψ       Α           Ψ        Α             Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου