Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1.  (3 mod 7 >= 3 div 7 ) = Αληθής
2.  (4*Ν+8) mod 4 = 0
3.  ΟΧΙ (Χ mod 3 = 0) = (X mod 3 = 1)
4. (Χ < 5) Ή (Χ > 5) = (Χ < > 5)
5. (Χ = 1) Ή (Χ = 2) = (Χ = 1 ή 2)

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου