Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις  με σωστό τρόπο

1. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
    περιλαμβάνει πολλαπλασιασμούς και ακέραιες
    διαιρέσεις με το 4.
2. Οι γλώσσες μηχανής δεν απαιτούν γνώσεις
    προγραμματισμού.
3. Όταν ο πίνακας Α[1000] είναι ταξινομημένος, το
    Α[1] είναι το μικρότερο στοιχείο του.
4. Μια συνάρτηση που ελέγχει την αρτιότητα ενός
    ακεραίου αριθμού πρέπει να είναι πραγματικού
    τύπου.
5. Η εντολή  Γράψε Τ_Ρ(Χ) έχει συντακτικό λάθος
    στην περίπτωση που η μεταβλητή Χ έχει αρνητική
    τιμή.Απαντήσεις

1. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά
    περιλαμβάνει πολλαπλασιασμούς και ακέραιες
    διαιρέσεις με το 2.

2. Οι γλώσσες 4ης γενιάς δεν απαιτούν γνώσεις
    προγραμματισμού.
3. Όταν ο πίνακας Α[1000] είναι ταξινομημένος κατά
    αύξουσα σειρά, το  Α[1] είναι το μικρότερο στοιχείο
    του.

4. Μια συνάρτηση που ελέγχει την αρτιότητα ενός
    ακεραίου αριθμού πρέπει να είναι λογικού
    τύπου.

5. Η εντολή  Γράψε Τ_Ρ(Χ) έχει λογικό λάθος
    στην περίπτωση που η μεταβλητή Χ έχει αρνητική
    τιμή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου