Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Κυκλώστε τα σωστά

Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θεωρείται
ότι είναι ιδανική η χρήση της Μέχρις_ότου;
1. Επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα Α[100]
2. Επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα Α[12, 34]
3. Εισαγωγή τιμών με έλεγχο της εγκυρότητάς τους.
4. Επεξεργασία κάποιων τιμών εισόδου *η είσοδος
    ολοκληρώνεται μόλις δοθεί μια μη θετική τιμή)
5. Μενού λειτουργιών
6. Επεξεργασία 50 τιμών εισόδου.

Απάντηση

3, 4, 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου