Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Άσκηση με GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών, έτσι ώστε να
ικανοποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
10 : ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
       ΓΡΑΨΕ Χ^2
       ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ GOTO 20
       ΓΡΑΨΕ Χ+1
20:  ΓΡΑΨΕ Χ-1
       ΔΙΑΒΑΣΕ Υ
       ΑΝ Υ < > Χ ΤΟΤΕ GOTO 10
       ΓΡΑΨΕ Α_Τ(Χ-1000)

Λύση

    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
       ΓΡΑΨΕ Χ^2
       ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ
              ΓΡΑΨΕ Χ-1
       ΑΛΛΙΩΣ
              ΓΡΑΨΕ Χ+1
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΔΙΑΒΑΣΕ Υ
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  Υ =  Χ
    ΓΡΑΨΕ Α_Τ(Χ-1000)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου