Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Οι τυπικές και οι πραγματικές παράμετροι είναι
    σε αντιστοιχία 1 - 1 μεταξύ τους.
2. Οι τυπικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
3. Μια συνάρτηση μπορεί (ως παρενέργεια) να αλλάξει
    το περιεχόμενο των πραγματικών παραμέτρων της.
4. Οι  παράμετροι εξασφαλίζουν την επικοινωνία των
    υποπρογραμμάτων με άλλα υποπρογράμματα και
    το κύριο πρόγραμμα.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών μιας
    συνάρτησης, η ροή των εντολών συνεχίζεται από
    την εντολή εκείνη που βρίσκεται αμέσως μετά
    την ΚΑΛΕΣΕ.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4, Σ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου