Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Βήμα-βήμα εκτέλεση

Θεωρείστε τη συνάρτηση Φ(Χ) η οποία επιστρέφει το
τριπλάσιο του Χ (Χ ακέραιος), Τι θα εμφανίσει η
παρακάτω διαδικασία
     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(Α, Β)
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
           ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Κ
     ΑΡΧΗ
           ΓΙΑ  Κ ΑΠΟ Α ΜΕΧΡΙ Β
                 ΓΡΑΨΕ Φ(Κ+1), Κ+1, (Κ ΜΟD 2 = 0)
           ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
           ΓΡΑΨΕ Φ(Κ+4)*1000
     ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
αν κληθεί από το κύριο πρόγραμμα με την εντολή
     ΚΑΛΕΣΕ Δ(Φ(4 MOD 7), Φ(17 DIV 3))

Λύση

Αφού Φ(4 MOD 7) = Φ(4) = 3*4 = 12 και
          Φ(17 DIV 3) = Φ(5) = 3*5 = 15
η κλήση της Δ έχει :
      Τυπικές               Πραγματικές       Τιμή
    παραμέτρους         παραμέτρους  
           Α                      Φ(4 MOD 7)          12      
           Β                      Φ(17 DIV 3)           15
Κ = Α = 12
      Αφού Κ+1 = 12+1 = 13, Φ(Κ+1) = Φ(13) = 3*13 = 39
      και (Κ ΜΟD 2 = 0) = (12 ΜΟD 2 = 0) = (0 = 0)
            = ΑΛΗΘΗΣ, η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει:
            39     13    ΑΛΗΘΗΣ
Κ = 13
      Αφού Κ+1 = 13+1 = 14, Φ(Κ+1) = Φ(14) = 3*14 = 42
      και (Κ ΜΟD 2 = 0) = (13 ΜΟD 2 = 0) = (1 = 0)
            = ΨΕΥΔΗΣ, η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει:
            42     14     ΨΕΥΔΗΣ
Κ = 14
      Αφού Κ+1 = 14+1 = 15, Φ(Κ+1) = Φ(15) = 3*15 = 45
      και (Κ ΜΟD 2 = 0) = (14 ΜΟD 2 = 0) = (0 = 0)
            = ΑΛΗΘΗΣ, η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει:
            45     15     ΑΛΗΘΗΣ
Κ = 15
      Αφού Κ+1 = 15+1 = 16, Φ(Κ+1) = Φ(16) = 3*16 = 48
      και (Κ ΜΟD 2 = 0) = (15 ΜΟD 2 = 0) = (1 = 0)
            = ΨΕΥΔΗΣ, η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει:
            48     16     ΨΕΥΔΗΣ
Η ΓΙΑ τερματίζεται με Κ = 16.
Αφού Φ(Κ+4)*1000 = Φ(16+4)*1000 = Φ(20)*1000 =
          60*1000 = 60000
η ΓΡΑΨΕ εμφανίζει : 60000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου