Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Κυκλώστε τα σωστά

Κυκλώστε τις σωστές προτάσεις
1. Η συνάρτηση μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε
    λειτουργία.
2. Κάθε συνάρτηση γράφεται πριν από το κύριο πρόγραμμα
    που την καλεί.
3. Μια διαδικασία μπορεί μόνο να τυπώνει.
4. Κάθε αποτέλεσμα σε μια διαδικασία αποτελεί ξεχωριστή
    παράμετρο στην επικεφαλίδα της.
5. Οι δικές μας συναρτήσεις ενεργοποιούνται με διαφορετικό
    τρόπο από ότι οι ενσωματωμένες συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ.
6. Κάθε συνάρτηση μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από μια
    εντολή εκχώρησης ή ΓΡΑΨΕ.
7. Δεν μπορεί μια συνάρτηση να καλέσει μια διαδικασία.
8. Μια διαδικασία μπορεί να καλέσει μια συνάρτηση.


Απαντήσεις

1. 3, 4, 6, 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου